RoháčekJakubov5,7

Jakubov 5:7

A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď.


Verš v kontexte

6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám. 7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď. 8 Po­zhovej­te aj vy, upev­nite svoje srd­cia, lebo sa pri­blížil príchod Pánov.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď.

Evanjelický

7 Tak buďte, bratia, tr­pez­liví až do príchodu Pánov­ho. Aj­hľa, roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme, tr­pez­livo ju vy­čkáva, až sa jej do­stane jesen­ného a jar­ného dažďa.

Ekumenický

7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď.

Bible21

7 Bratři, buď­te trpě­liví až do Pánova přícho­du. Ví­te, jak rolník očekává draho­cennou úro­du země – trpě­livě na ni čeká, dokud ne­při­jde raný i pozdní déšť.