RoháčekJakubov5,1

Jakubov 5:1

Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás!


Verš v kontexte

1 Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás!

Evanjelický

1 A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás!

Ekumenický

1 A vy, boháči, plačte a bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás.

Bible21

1 A teď vy, bo­háči – plač­te a naříkej­te nad bída­mi, jež vás če­kají.