EvanjelickýJakubov5,1

Jakubov 5:1

A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás!


Verš v kontexte

1 A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Na­hromadili ste si bohat­stvo - v po­sled­né dni!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás!

Evanjelický

1 A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás!

Ekumenický

1 A vy, boháči, plačte a bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás.

Bible21

1 A teď vy, bo­háči – plač­te a naříkej­te nad bída­mi, jež vás če­kají.