RoháčekJakubov5,2

Jakubov 5:2

Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole;


Verš v kontexte

1 Nože teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prij­dú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole;

Evanjelický

2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo;

Ekumenický

2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo rozožrali mole,

Bible21

2 Vaše bo­hatství je shni­lé, ša­ty vám sežra­li mo­li,