RoháčekJakubov5,3

Jakubov 5:3

vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni.


Verš v kontexte

2 Vaše bohat­stvo zhnilo, a vaše rúcha požraly mole; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni. 4 Hľa, práca robot­níkov, ktorí žali vaše polia, za­držaná kričí od vás, a volanie žen­cov prišlo do uší Pána Zá­stupov.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo, a ich hr­dza bude na svedoc­tvo p­roti vám a bude žrať vaše telá jako oheň. Na­hromadili ste po­kladov na po­sled­né dni.

Evanjelický

3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Na­hromadili ste si bohat­stvo - v po­sled­né dni!

Ekumenický

3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si na­hromadili bohat­stvo.

Bible21

3 vaše zla­to a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit pro­ti vám a stráví vaše tě­la jako oheň. Na­hro­ma­di­li jste si poklad pro po­slední dny!