RoháčekIzaiáš40,29

Izaiáš 40:29

On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci.


Verš v kontexte

28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu! 29 On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci. 30 Mláden­ci ustávajú a zomd­lievajú, a junáci ťažko klesajú;

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

29 On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci.

Evanjelický

29 Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho.

Ekumenický

29 On dáva silu unavenému a bez­moc­nému veľkú udat­nosť.

Bible21

29 On dává sílu zna­vený­ma vy­sílené umí po­sí­lit.