EvanjelickýIzaiáš40,29

Izaiáš 40:29

Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho.


Verš v kontexte

28 Ne­vieš to? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­us­táva a ne­umd­lieva, Jeho múd­rosť ne­možno vy­stih­núť. 29 Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho. 30 Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

29 On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci.

Evanjelický

29 Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho.

Ekumenický

29 On dáva silu unavenému a bez­moc­nému veľkú udat­nosť.

Bible21

29 On dává sílu zna­vený­ma vy­sílené umí po­sí­lit.