RoháčekIzaiáš40,30

Izaiáš 40:30

Mláden­ci ustávajú a zomd­lievajú, a junáci ťažko klesajú;


Verš v kontexte

29 On dáva ustalému silu a tomu, kto ne­má vlády, hoj­ne udeľuje moci. 30 Mláden­ci ustávajú a zomd­lievajú, a junáci ťažko klesajú; 31 ale tí, ktorí očakávajú na Hos­podina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako or­li; bežia a nezomd­lievajú, chodia a ne­us­távajú.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

30 Mláden­ci ustávajú a zomd­lievajú, a junáci ťažko klesajú;

Evanjelický

30 Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú.

Ekumenický

30 Mladíci sa unavia a ustanú, mláden­ci sa po­tkýnajú na každom kroku.

Bible21

30 Mladí jsou una­vení, zesláblí, mládenci klopý­tají a pa­dají,