RoháčekIzaiáš40,24

Izaiáš 40:24

ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy!


Verš v kontexte

23 on vydáva kniežatá v nič a činí sud­cov zeme, že sú jako már­nosť, 24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy! 25 A tedy komu ma pri­podob­níte, aby som mu bol rov­ný? hovorí Svätý.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy!

Evanjelický

24 Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy.

Ekumenický

24 Ešte nie sú za­sadení ani za­siati, ešte nezapus­til koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich od­náša ako slamu.

Bible21

24 Sotva jsou za­sazeni, sotva zaseti, sotva za­pustí v zemi kořeny, jak na ně za­vane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice.