RoháčekIzaiáš40,23

Izaiáš 40:23

on vydáva kniežatá v nič a činí sud­cov zeme, že sú jako már­nosť,


Verš v kontexte

22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie, 23 on vydáva kniežatá v nič a činí sud­cov zeme, že sú jako már­nosť, 24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

23 on vydáva kniežatá v nič a činí sud­cov zeme, že sú jako már­nosť,

Evanjelický

23 Ten nav­nivoč pri­vádza hod­nos­tárov a sud­cov zeme mení na már­nosť.

Ekumenický

23 ten ob­racia moc­nárov nav­nivoč a po­zem­ských vlád­cov mení na ničotu.

Bible21

23 On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní.