EkumenickýIzaiáš40,24

Izaiáš 40:24

Ešte nie sú za­sadení ani za­siati, ešte nezapus­til koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich od­náša ako slamu.


Verš v kontexte

23 ten ob­racia moc­nárov nav­nivoč a po­zem­ských vlád­cov mení na ničotu. 24 Ešte nie sú za­sadení ani za­siati, ešte nezapus­til koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich od­náša ako slamu. 25 Ku komu ma chcete prirov­nať, aby som mu bol podob­ný? — hovorí Svätý.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy!

Evanjelický

24 Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy.

Ekumenický

24 Ešte nie sú za­sadení ani za­siati, ešte nezapus­til koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich od­náša ako slamu.

Bible21

24 Sotva jsou za­sazeni, sotva zaseti, sotva za­pustí v zemi kořeny, jak na ně za­vane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček