EvanjelickýIzaiáš40,24

Izaiáš 40:24

Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy.


Verš v kontexte

23 Ten nav­nivoč pri­vádza hod­nos­tárov a sud­cov zeme mení na már­nosť. 24 Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy. 25 Komu ma teda pri­podob­níte? Komu sa budem rov­nať? vraví Svätý.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy!

Evanjelický

24 Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy.

Ekumenický

24 Ešte nie sú za­sadení ani za­siati, ešte nezapus­til koreň do zeme ich kmeň, už ich oveje a usychajú a víchor ich od­náša ako slamu.

Bible21

24 Sotva jsou za­sazeni, sotva zaseti, sotva za­pustí v zemi kořeny, jak na ně za­vane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice.