RoháčekIzaiáš40,25

Izaiáš 40:25

A tedy komu ma pri­podob­níte, aby som mu bol rov­ný? hovorí Svätý.


Verš v kontexte

24 ba ešte ani nie sú za­sadení, ba ešte ani nie sú za­siati, ba ani ich parez nezapus­til koreňa do zeme, už aj po­vanie na nich, a uschnú, a víchor ich od­nesie ako plevy! 25 A tedy komu ma pri­podob­níte, aby som mu bol rov­ný? hovorí Svätý. 26 Po­z­dvih­nite svoje oči k výšinám a vidz­te, kto to všet­ko stvoril? Ten, ktorý vy­vodí ich voj­sko v ­pl­nom počte, volá ich všet­ky podľa mena. Pre množs­tvo vlády a preto, že je mocný a silný, ni­ktoré ne­smie chýbať.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

25 A tedy komu ma pri­podob­níte, aby som mu bol rov­ný? hovorí Svätý.

Evanjelický

25 Komu ma teda pri­podob­níte? Komu sa budem rov­nať? vraví Svätý.

Ekumenický

25 Ku komu ma chcete prirov­nať, aby som mu bol podob­ný? — hovorí Svätý.

Bible21

25 Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vy­rovná?