RoháčekIzaiáš40,17

Izaiáš 40:17

Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť.


Verš v kontexte

16 A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť. 17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť. 18 A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť.

Evanjelický

17 Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho.

Ekumenický

17 Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu.

Bible21

17 Všech­ny náro­dy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nico­ta a ještě míň!