EvanjelickýIzaiáš40,17

Izaiáš 40:17

Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho.


Verš v kontexte

16 Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly. 17 Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho. 18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu Mu dáte?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť.

Evanjelický

17 Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho.

Ekumenický

17 Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu.

Bible21

17 Všech­ny náro­dy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nico­ta a ještě míň!