RoháčekIzaiáš40,18

Izaiáš 40:18

A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu?


Verš v kontexte

17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť. 18 A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu? 19 Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

18 A tedy komuže pri­podob­níte sil­ného Boha a jakú mu prirov­náte podobu?

Evanjelický

18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu Mu dáte?

Ekumenický

18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho?

Bible21

18 Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se pod­le vás podobá?