RoháčekIzaiáš40,16

Izaiáš 40:16

A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť.


Verš v kontexte

15 Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok! 16 A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť. 17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

16 A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť.

Evanjelický

16 Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly.

Ekumenický

16 Libanon ne­stačí na založenie ohňa a jeho zverina ne­stačí na spaľovanú obetu.

Bible21

16 Li­banon by ne­vy­stačil ani na podpal, k obě­ti by ne­stači­la jeho zvíře­na.