EkumenickýIzaiáš40,17

Izaiáš 40:17

Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu.


Verš v kontexte

16 Libanon ne­stačí na založenie ohňa a jeho zverina ne­stačí na spaľovanú obetu. 17 Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu. 18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

17 Všet­ky národy sú pred ním ako nič, po­važované sú mu za menej ako nič a za már­nosť.

Evanjelický

17 Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho.

Ekumenický

17 Všet­ky národy sú pred ním ničím, po­kladá ich za ničotu.

Bible21

17 Všech­ny náro­dy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nico­ta a ještě míň!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček