RoháčekIzaiáš30,32

Izaiáš 30:32

A stane sa, že každé prej­denie palicou sil­ne doľah­ne, ktoré spus­tí Hos­podin na neho pri bub­noch a pri citarách, a v bojoch mávaním s­vojej ruky bude bojovať proti ne­mu.


Verš v kontexte

31 Lebo od hlasu Hos­podinov­ho bude zdr­tený As­súr, k­torý bíjal iných prútom. 32 A stane sa, že každé prej­denie palicou sil­ne doľah­ne, ktoré spus­tí Hos­podin na neho pri bub­noch a pri citarách, a v bojoch mávaním s­vojej ruky bude bojovať proti ne­mu. 33 Lebo už dáv­no je pri­pravené pek­lo; aj to je pri­hotovené kráľovi; hl­boké, široké učinil; čo do jeho pop­ravišťa, jes­to oheň a dreva mnoho; dych Hos­podinov, k­torý je ako po­tok síry, ho za­páli.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

32 A stane sa, že každé prej­denie palicou sil­ne doľah­ne, ktoré spus­tí Hos­podin na neho pri bub­noch a pri citarách, a v bojoch mávaním s­vojej ruky bude bojovať proti ne­mu.

Evanjelický

32 a kedykoľvek do­pad­ne tres­tajúci prút, ktorý naň do­pus­tí Hos­podin. Bojovať bude proti nim v prud­kom boji za zvuku bub­nov a citár.

Ekumenický

32 a každý úder palice, ktorý jej za­sadí Hos­podin, bude sprevádzať zvuk bub­nov a hárf. V prudkom boji bude proti nim bojovať.

Bible21

32 Ke každé­mu ú­de­ru met­ly, který jí Hos­po­din za­sadí, bu­dou hrát tam­burí­ny a ci­te­ry – pouhým mách­nutím ruky je v bitvě po­razí.