EkumenickýIzaiáš30,32

Izaiáš 30:32

a každý úder palice, ktorý jej za­sadí Hos­podin, bude sprevádzať zvuk bub­nov a hárf. V prudkom boji bude proti nim bojovať.


Verš v kontexte

31 Asýria sa zdesí Hos­podinov­ho hlasu, keď ud­rie palicou; 32 a každý úder palice, ktorý jej za­sadí Hos­podin, bude sprevádzať zvuk bub­nov a hárf. V prudkom boji bude proti nim bojovať. 33 Od­dáv­na je už pri­chys­tané mies­to na spálenie, aj pre kráľa je pri­pravené, je to hl­boké oh­nis­ko s veľkou hŕbou dreva, ktoré Hos­podinov dych roz­páli ako prúd síry.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

32 A stane sa, že každé prej­denie palicou sil­ne doľah­ne, ktoré spus­tí Hos­podin na neho pri bub­noch a pri citarách, a v bojoch mávaním s­vojej ruky bude bojovať proti ne­mu.

Evanjelický

32 a kedykoľvek do­pad­ne tres­tajúci prút, ktorý naň do­pus­tí Hos­podin. Bojovať bude proti nim v prud­kom boji za zvuku bub­nov a citár.

Ekumenický

32 a každý úder palice, ktorý jej za­sadí Hos­podin, bude sprevádzať zvuk bub­nov a hárf. V prudkom boji bude proti nim bojovať.

Bible21

32 Ke každé­mu ú­de­ru met­ly, který jí Hos­po­din za­sadí, bu­dou hrát tam­burí­ny a ci­te­ry – pouhým mách­nutím ruky je v bitvě po­razí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček