RoháčekIzaiáš27,7

Izaiáš 27:7

Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil?


Verš v kontexte

6 Vo dňoch, ktoré prij­dú, za­korení Jakoba; pučať a kvit­núť bude Iz­rael, a tvár okruhu sveta bude pl­ná plodu. 7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil? 8 Mier­ne si ju tres­tal i vtedy, keď si ju bol za­hnal. Roz­mýšľajúc úpel vo svojom ur­put­nom duchu v deň východ­ného vet­ra.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil?

Evanjelický

7 Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov?

Ekumenický

7 Či ho ud­rel, ako ud­rel tých, čo udierali jeho? Vari bol za­bitý, ako boli za­bití jeho vrahovia?

Bible21

7 Bil snad Bůh Iz­rael­tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou za­bi­ti jeho vrahové?