EvanjelickýIzaiáš27,7

Izaiáš 27:7

Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov?


Verš v kontexte

6 V budúc­nos­ti Jákob za­pus­tí korene, Iz­rael vy­pučí a rozk­vit­ne a celý svet bude pl­ný ich ovocia. 7 Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov? 8 Za­hnaním, za­pudením ho stres­tal, od­pratal ho svojím sil­ným vet­rom v deň, keď vial východ­ný vietor.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil?

Evanjelický

7 Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov?

Ekumenický

7 Či ho ud­rel, ako ud­rel tých, čo udierali jeho? Vari bol za­bitý, ako boli za­bití jeho vrahovia?

Bible21

7 Bil snad Bůh Iz­rael­tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou za­bi­ti jeho vrahové?