RoháčekIzaiáš27,6

Izaiáš 27:6

Vo dňoch, ktoré prij­dú, za­korení Jakoba; pučať a kvit­núť bude Iz­rael, a tvár okruhu sveta bude pl­ná plodu.


Verš v kontexte

5 Alebo radšej nech sa chopí mojej pev­nos­ti a učiní so mnou po­koj, áno, nech učiní so mnou po­koj! 6 Vo dňoch, ktoré prij­dú, za­korení Jakoba; pučať a kvit­núť bude Iz­rael, a tvár okruhu sveta bude pl­ná plodu. 7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je za­bitý jako pobití, ktorých on pobil?

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

6 Vo dňoch, ktoré prij­dú, za­korení Jakoba; pučať a kvit­núť bude Iz­rael, a tvár okruhu sveta bude pl­ná plodu.

Evanjelický

6 V budúc­nos­ti Jákob za­pus­tí korene, Iz­rael vy­pučí a rozk­vit­ne a celý svet bude pl­ný ich ovocia.

Ekumenický

6 V budúcich dňoch Jákob za­pus­tí korene, Iz­rael za­kvit­ne a roz­vinie sa, celú zem na­pl­ní ovocím.

Bible21

6 Při­cházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny;Izrael vy­pučí a rozkvete, naplní svět svým ovo­cem.