RoháčekHozeáš6,10

Hozeáš 6:10

V dome Iz­raelovom vidím hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­raim, zanečis­til sa Iz­rael.


Verš v kontexte

9 A jako lot­ri čakajú na človeka, tak rota kňazov; vraždia na ces­te do Sichema; lebo páchajú mrz­kosť. 10 V dome Iz­raelovom vidím hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­raim, zanečis­til sa Iz­rael. 11 I Júda, aj tebe je určená žat­va, keď do­vediem zpät zajatie svoj­ho ľudu.

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 V dome Iz­raelovom vidím hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­raim, zanečis­til sa Iz­rael.

Evanjelický

10 V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael.

Ekumenický

10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael —

Bible21

10 V do­mě Iz­rae­levi­dím hroz­nou věc: Efraim se tam za­bývá smilstvem, poskvrňuje se Iz­rael.