EkumenickýHozeáš6,10

Hozeáš 6:10

V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael —


Verš v kontexte

9 Ako tlupa číhajúcich záškod­níkov je spolok kňazov, za­bíjajú na ces­te do Síchemu; áno, páchajú nehaneb­nos­ti! 10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael — 11 Júda ti takis­to chys­tá žat­vu!

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 V dome Iz­raelovom vidím hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­raim, zanečis­til sa Iz­rael.

Evanjelický

10 V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael.

Ekumenický

10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael —

Bible21

10 V do­mě Iz­rae­levi­dím hroz­nou věc: Efraim se tam za­bývá smilstvem, poskvrňuje se Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček