EvanjelickýHozeáš6,10

Hozeáš 6:10

V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael.


Verš v kontexte

9 Ako na ľudí strieh­nuca hor­da, je húf kňazov; vraždia na ces­te do Síchemu, lebo pášu haneb­nos­ti. 10 V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael. 11 Tebe, Júda, je pri­pravená žat­va.

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 V dome Iz­raelovom vidím hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­raim, zanečis­til sa Iz­rael.

Evanjelický

10 V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael.

Ekumenický

10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael —

Bible21

10 V do­mě Iz­rae­levi­dím hroz­nou věc: Efraim se tam za­bývá smilstvem, poskvrňuje se Iz­rael.