RoháčekHabakuk3,12

Habakuk 3:12

V zúrivom hneve si kráčal po zemi, v hneve si mlátil národy.


Verš v kontexte

11 Sl­n­ce i mesiac za­stály utiah­nuc sa do s­voj­ho obydlia, na svet­lo svojich šípov ta pošly, na jas bles­ku tvojej kopije. 12 V zúrivom hneve si kráčal po zemi, v hneve si mlátil národy. 13 Vy­šiel si na zá­chranu svoj­ho ľudu, na zá­chranu svoj­ho po­mazaného; srazil si hlavu z domu bez­božníka ob­nažiac všet­ko od základu až po hrd­lo. Sélah.

späť na Habakuk, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 V zúrivom hneve si kráčal po zemi, v hneve si mlátil národy.

Evanjelický

12 V prch­kos­ti kráčaš po zemi a v hneve šliapeš národy.

Ekumenický

12 Roz­horčený vy­kračuješ po zemi a na­hnevaný šliapeš po národoch.

Bible21

12 Ve svém roz­hořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš náro­dy.