EvanjelickýEzechiel8,10

Ezechiel 8:10

Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.


Verš v kontexte

9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na ohav­nos­ti, ktoré tu pášu. 10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene. 11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­já, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z ob­laku kadid­la vy­stupovala hore.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola.

Evanjelický

10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.

Ekumenický

10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôz­ne podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.

Bible21

10 Vešel jsem tedy a roz­hlé­dl se: Ko­lem doko­la byly po stěnách vy­ry­ty ob­ra­zy vše­li­jaké ohavné havě­ti a zvěře a vše­li­jaké hnu­sné mod­ly domu Iz­rae­le.