RoháčekEzechiel8,11

Ezechiel 8:11

A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore.


Verš v kontexte

10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola. 11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore. 12 A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Iz­raelov­ho vo tme, každý v komorách svoj­ho mod­los­lužob­ného obrazu? Lebo hovoria: Hos­podin nás ne­vidí; Hos­podin opus­til zem.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore.

Evanjelický

11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­já, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z ob­laku kadid­la vy­stupovala hore.

Ekumenický

11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­ja, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z oblaku kadid­la vy­stupovala na­hor.

Bible21

11 Před nimi stálo se­dm­desát stařešinů domu Iz­rae­le a upro­střed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý měl v ruce ka­di­telnici a vzhů­ru stou­pal ob­lak vonného dý­mu.