RoháčekEzechiel19,9

Ezechiel 19:9

Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových.


Verš v kontexte

8 P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových. 10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových.

Evanjelický

9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.

Ekumenický

9 Dali ho do kliet­ky, za háky v čeľustiach ho pri­vied­li k babylonskému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.

Bible21

9 Za háky do kle­ce ho dovlekli, k babylon­ské­mu krá­li přive­dlia uvrh­li do vězení, aby už ne­znělo jeho řvanínad iz­rael­ský­mi ho­ra­mi.