EvanjelickýEzechiel19,9

Ezechiel 19:9

Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.


Verš v kontexte

8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela. 10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových.

Evanjelický

9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.

Ekumenický

9 Dali ho do kliet­ky, za háky v čeľustiach ho pri­vied­li k babylonskému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.

Bible21

9 Za háky do kle­ce ho dovlekli, k babylon­ské­mu krá­li přive­dlia uvrh­li do vězení, aby už ne­znělo jeho řvanínad iz­rael­ský­mi ho­ra­mi.