RoháčekEzechiel19,10

Ezechiel 19:10

Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody.


Verš v kontexte

9 Dali ho do kliet­ky na ob­rúčky a do­vied­li ho k babylon­skému kráľovi, od­vied­li ho do pev­nos­tí, aby nebolo viacej počuť jeho hlasu na vr­choch Iz­raelových. 10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody. 11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody.

Evanjelický

10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd.

Ekumenický

10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol úrod­ný a roz­vet­vený od hoj­ných vôd.

Bible21

10 Tvá matka jak réva na tvé vi­niciza­sazená byla u vody, plodná a s množstvím ra­to­lestídík do­statku vo­dy.