RoháčekEzechiel19,11

Ezechiel 19:11

A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev.


Verš v kontexte

10 Tvoja mater bola jako vinič za tvoj­ho po­koja, za­sadený nad vodami; úrod­ný a haluz­natý bol pre mnohé vody. 11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev. 12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev.

Evanjelický

11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi húštiny vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.

Ekumenický

11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.

Bible21

11 Vy­rost­ly na ní silné větvevhodné pro žez­la vladařů, tyčila se vy­soko nad porostem, nápadná výškou a hustou ko­ru­nou.