EkumenickýEzechiel19,11

Ezechiel 19:11

Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.


Verš v kontexte

10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol úrod­ný a roz­vet­vený od hoj­ných vôd. 11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti. 12 Bol však vy­tr­hnutý v prchkosti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli ok­másané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev.

Evanjelický

11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi húštiny vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.

Ekumenický

11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti.

Bible21

11 Vy­rost­ly na ní silné větvevhodné pro žez­la vladařů, tyčila se vy­soko nad porostem, nápadná výškou a hustou ko­ru­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček