RoháčekEzechiel19,12

Ezechiel 19:12

Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil.


Verš v kontexte

11 A mal sil­né prúty na ber­ly panov­níkov, a jeho po­stava sa vy­päla vy­soko medzi ob­laky, a bolo ho vidieť pre jeho vy­sokosť, pre množs­tvo jeho vetiev. 12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil. 13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil.

Evanjelický

12 Avšak bol vy­tr­hnutý v prch­kos­ti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli str­hané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň.

Ekumenický

12 Bol však vy­tr­hnutý v prchkosti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli ok­másané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň.

Bible21

12 Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plo­dy byly servány, její silné větve uschlya po­hl­ti­ly je pla­me­ny.