RoháčekEzdráš8,20

Ezdráš 8:20

A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena.


Verš v kontexte

19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich. 20 A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena. 21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena.

Evanjelický

20 a z chrámových ne­voľníkov, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levítom, dve­stod­vad­sať chrámových ne­voľníkov, a tí všet­ci boli označení podľa mena.

Ekumenický

20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dve­stod­vad­sať ne­voľníkov chrámu. Títo všet­ci boli za­značení podľa mena.

Bible21

20 Po­sla­li také něk­teré chrá­mové sluhy, které David s kníža­ty us­tanovil, aby po­máha­li levi­tům. Chrá­mových sluhů bylo 220; všich­ni jsou na jmenném se­z­na­mu.