RoháčekEzdráš8,19

Ezdráš 8:19

a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich.


Verš v kontexte

18 A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich, 19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich. 20 A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich.

Evanjelický

19 a Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráríov­cov, jeho bratov a synov, dvad­sať osôb,

Ekumenický

19 ďalej Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráriho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvad­siatich,

Bible21

19 Ze synů Me­ra­ri­ho po­sla­li Chaša­biáše a Ješajáše; s je­jich bra­t­ry a syny jich bylo 20.