RoháčekEzdráš8,21

Ezdráš 8:21

A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie.


Verš v kontexte

20 A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena. 21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie. 22 Lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali b­rániť sa proti nejakému nepriateľovi na ces­te, lebo sme boli po­vedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všet­kými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všet­kým tým, ktorí ho opúšťajú.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie.

Evanjelický

21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok,

Ekumenický

21 Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.

Bible21

21 Teh­dy jsem tam u průplavu Ahava vy­hlásil půst. Pokořova­li jsme se před naším Bo­hem a žáda­li ho, aby na cestě chránil nás, naše dě­ti i vše­chen náš majetek.