RoháčekEzdráš8,17

Ezdráš 8:17

A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha.


Verš v kontexte

16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov. 17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha. 18 A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich,

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha.

Evanjelický

17 roz­kázal som im ísť k Id­dovi, pred­stavenému v obci Kásif­já, a vložil som im do úst, čo majú po­vedať Id­dovi, Achívovi a chrámovým ne­voľníkom v obci Kásif­já, aby nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

Ekumenický

17 Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

Bible21

17 a po­slal jsem je za Idem, před­sta­veným levi­tů v Ka­sifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bra­trům, chrá­movým sluhům v Ka­sifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům naše­ho Bo­ha.