RoháčekEzdráš8,16

Ezdráš 8:16

Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.


Verš v kontexte

15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho. 16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov. 17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.

Evanjelický

16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána;

Ekumenický

16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana.

Bible21

16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem