EkumenickýEzdráš8,17

Ezdráš 8:17

Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.


Verš v kontexte

16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana. 17 Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha. 18 Keďže nad nami bola dob­rotivá ruka nášho Boha, pri­vied­li nám veľmi učeného muža zo synov Mach­liho, Léviho syna, Iz­raelov­ho syna, totiž Šéreb­ju, a jeho synov s jeho brat­mi, spolu osem­nás­tich,

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha.

Evanjelický

17 roz­kázal som im ísť k Id­dovi, pred­stavenému v obci Kásif­já, a vložil som im do úst, čo majú po­vedať Id­dovi, Achívovi a chrámovým ne­voľníkom v obci Kásif­já, aby nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

Ekumenický

17 Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

Bible21

17 a po­slal jsem je za Idem, před­sta­veným levi­tů v Ka­sifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bra­trům, chrá­movým sluhům v Ka­sifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům naše­ho Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček