RoháčekEzdráš5,7

Ezdráš 5:7

Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!


Verš v kontexte

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a jeho spoločníci, Afar­sechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj! 8 Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!

Evanjelický

7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj!

Ekumenický

7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!

Bible21

7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.