Bible21Ezdráš5,7

Ezdráš 5:7

Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.


Verš v kontexte

6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi. 7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj. 8 Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!

Evanjelický

7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj!

Ekumenický

7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!

Bible21

7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.

Bible21Ezdráš5,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček