RoháčekEzdráš5,8

Ezdráš 5:8

Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách.


Verš v kontexte

7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj! 8 Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách. 9 Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im po­vedali: Kto vám roz­kázal staväť ten­to dom a vy­murovať ten­to múr?

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách.

Evanjelický

8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do jud­ského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvád­rov a múry sa ob­kladajú drevom; práca sa koná starost­livo a darí sa pod ich rukami.

Ekumenický

8 Nech je známe kráľovi, že sme sa vy­pravili do jud­skej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny ob­kladajú drevom. Pracuje sa usilov­ne na tom diele a ono im ras­tie pod rukami.

Bible21

8 Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma.