EvanjelickýEzdráš5,7

Ezdráš 5:7

Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj!


Verš v kontexte

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj! 8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do jud­ského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvád­rov a múry sa ob­kladajú drevom; práca sa koná starost­livo a darí sa pod ich rukami.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!

Evanjelický

7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj!

Ekumenický

7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!

Bible21

7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.