EkumenickýEzdráš5,7

Ezdráš 5:7

Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!


Verš v kontexte

6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj, ich spolu­pracov­níci a správ­covia spoza Rieky kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj! 8 Nech je známe kráľovi, že sme sa vy­pravili do jud­skej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny ob­kladajú drevom. Pracuje sa usilov­ne na tom diele a ono im ras­tie pod rukami.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­slali mu zp­rávu, a tak­to bolo v nej na­písané: Kráľovi Dári­ovi všetok po­koj!

Evanjelický

7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj!

Ekumenický

7 Po­slali mu správu a v nej bolo na­písané toto: Kráľovi Dári­ovi do­konalý po­koj!

Bible21

7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček