RoháčekEzdráš2,40

Ezdráš 2:40

Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri;


Verš v kontexte

39 synov Charímových tisíc sedem­násť; 40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri; 41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri;

Evanjelický

40 Levíti: synov Jéšúových a Kad­miélových, totiž synov Hódav­jových, sedem­desiatštyri,

Ekumenický

40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri.

Bible21

40 Levité: synové Ješuovi, to­tiž Kad­mie­lovi, ze synů Hodaviášových 74