RoháčekEzdráš2,39

Ezdráš 2:39

synov Charímových tisíc sedem­násť;


Verš v kontexte

38 synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedem­násť; 40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 synov Charímových tisíc sedem­násť;

Evanjelický

39 synov Chárímových tisíc­sedem­násť.

Ekumenický

39 Chárimanov tisíc­sedem­násť.

Bible21

39 synové Cha­ri­movi 1 017.