RoháčekEzdráš2,41

Ezdráš 2:41

spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem;


Verš v kontexte

40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri; 41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem; 42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem;

Evanjelický

41 Speváci: synov Ásáfových stod­vad­saťosem.

Ekumenický

41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem.

Bible21

41 zpěváci, synové Asafovi 128