EkumenickýEzdráš2,40

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:40

Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri.


Verš v kontexte

39 Chárimanov tisíc­sedem­násť. 40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri. 41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri;

Evanjelický

40 Levíti: synov Jéšúových a Kad­miélových, totiž synov Hódav­jových, sedem­desiatštyri,

Ekumenický

40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri.

Bible21

40 Levité: synové Ješuovi, to­tiž Kad­mie­lovi, ze synů Hodaviášových 74

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček